همایش تهران مهر 1401

دومین همایش بزرگ مجموعه اتوماتیک یاران با محوریت آموزش با حضور مهندسین و تکنسین های آسانسور
استان تهران – تهران – هتل المپیک – 11 مهر 1401

دریافت اپلیکیشن